دستگاه بزرگ استفاده می شود برای استخراج از معادن طلا