سنگ شکن است که می تواند 250 درهم شکستن 300 در ساعت