عملکرد کلیدی اکتشاف شاخص استخراج از معادن زغال سنگ