چگونه برای جلوگیری از از دست دادن وزن در معادن زغال سنگ