اندازه طبیعی از سنگ آهک استفاده می شود برای تولید سیمان