جای خالی تقویت کننده میله های فولادی کارخانه نوار آسیاب