معادن که تنها عرضه زغال سنگ صادراتی در آفریقای جنوبی